شرایط فروش اقساطی محصولات کمپانی آسان

برای خرید اقساطی محصولات از دو روش قابل انجام می باشد
روش اول
پیش پرداخت یک سوم مبلغ کل محصول
و مابقی را دو فقره چک به صورت یک ماه یک ماه
یا اینکه
بدون پیش پرداخت در طی سه فقره چک پرداخت شود
ارسال چک :
چک های مربوط به خرید اقساطی محصولات را به آدرس کارخانه کمپانی آسان ارسال بفرمایید.
بعد از دریافت چک محصول برای شما ارسال می شود.
آدرس کارخانه: تهران،شوش خیابان صابونیان پاساژ پرنسا طبقه هفتم پلاک ۷۰۳